Tevékenységünk során a legnagyobb mértékben szem előtt tartjuk a környezet- és munkavédelmi szempontokat.
Polilux Kft., 3533 Miskolc, Kerpely A. u. 35., Postacím: 3510 Miskolc, Pf.: 550, Tel: 46/ 532-494, Fax: 46/ 532-495Garanciavállalás

A garancia az építőiparban is jótállást jelent, azaz a szerződés hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles fél a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor
mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Garanciális reklamáció
- Bejelentése: Az észrevételt követően lehetőleg azonnal
- Garanciális igény: Érvényesítése csak a számlával együtt kiállított minőségi tanúsítvány együttes benyújtásával lehetséges.
- A PTK 1959. IV. 248§, 18/2003.korm.rendelet 1. sz. mellékletének 1.), 3.) bekezdésében foglaltaknak megfelelően (a lakóépületekkel kapcsolatos szabályozás
szerint) 3 év.
- A PTK 1959. IV. 248§, 151/2003.korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően (a fogyasztási cikkekre vonatkozóan) 1év.

Kérjük, esetleges garanciális problémák esetén olvassa el az alábbi tájékoztatót!
- A megrendelő kötelessége a beépítés előtt az anyagot ellenőrizni annak érdekében, hogy az esetleges hibás festés minőségellenőri jelzése alapján
beazonosíthatóak és visszavezethetőek legyenek az elvégzett munkafázisok a munkalap alapján, valamint hogy az esetleges hibás termék ne kerüljön beépítésre.
- Amennyiben a hibás termék beépítésre került, cégünk kizárólag a termék porfestésének javításáért felel, a felhasználásból eredő többletkárok, illetve
többletköltségek (pl.: szállítás, ki- és beszerelés során keletkezett károk) nem háríthatók át.
- Nagyobb projektek kivitelezésénél előfordulhat több vállalkozó munkavégzése, ezért ebben az esetben a beépítés után jelentkező esetleges porfestési hibákra
semmilyen garanciális igény nem érvényesíthető, mivel a beépítés után a festés eredete már nem visszavezethető.
- A garanciális hibával rendelkező terméket a hiba észrevételének helyén, vagy a felhasználás helyszínén, érintetlenül, az észlelés szerinti tárgypozícióban kell
szemrevételezésre bocsátani valamint, fényképes dokumentációt és jegyzőkönyvet készíteni. A termék elmozdítása ellehetetleníti a problémáért felelős fél
szemrevételezését, ezért a garanciavesztéssel járhat.
- A megállapított, jogos garanciális javítást, a hibás porfestés kijavítását cégünk lehetőség szerint, soron kívül elvégzi

Garanciavesztési okok lehetnek:
- Gondatlan anyagkezelés a szállítás, vagy a felhasználás során
- Rendeltetéstől eltérő használat, átalakítás
- Baleset, rongálás, elemi kár
- Helytelen tárolás, tisztítás
- Nem megfelelő környezeti körülmények
Aktualitások:Társ vállalkozásunk: